TDB

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Günümüzde hastalara multidisipliner yaklaşımın gerekliliği pek çok alanda yapılan gerek çalışmalar gerek tecrübeler ile kanıtlanmıştır. İşte bu multidisipliner yaklaşımlar kas-iskelet sistemi hastalıklarında yer alan fizik tedavi, romatoloji ve ortopedi ve travmatoloji bilim dalları arasında mutlak yerini almış durumdadır. Bu amaçla özellikle kas-iskelet sistemi hastalıklarının başını çeken osteoartrit hastalığını bir kez daha daha derin, daha detaylı ve daha pratik olarak incelemek, farklı tecrübeleri buluşturmak, farklı alanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz “Osteoartrite Çok Yönlü Bakış Sempozyumu”na bu konuyla ilgilenen tüm meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Aşık
Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Nilay Şahin
Sempozyum Eş Başkanı

Önemli Tarihler